1. „ŻELAZNY PIECHUR” jest honorowym tytułem nadawanym przez organizatorów czterech długodystansowych rajdów po ziemi świętokrzyskiej.

Należą do nich w roku 2019:

 • „Twardziel Świętokrzyski” / 100 km/ - 30.04 – 01.05
 • „Gorąca 70-tka” / 70 km/ - 07.09
 • „Błotna 50-tka” /50 km/ - 19.10
 • "Mroźna 40-tka" / 40 km/ - 14.12
 1. Potwierdzeniem przyznania tytułu jest okolicznościowa statuetka.

 2. Tytuł „ŻELAZNY PIECHUR” nadawany jest osobom, które pieszo pokonały co najmniej 190 km tras turystycznych podczas imprez ujętych w wykazie oraz ukończyły co najmniej POŁOWĘ dystansu w każdej z imprez.

 3. Tytuł „ŻELAZNY PIECHUR” można zdobywać w dwóch sąsiadujących ze sobą latach, np. „ŻELAZNY PIECHUR 2019 / 2020”, „ŻELAZNY PIECHUR 2020/2021” itd.

 4. Za udział w imprezie uznaje się ukończenie dowolnie wybranego dystansu określonego w załączniku, zgodnie z regulaminem tej imprezy, w dniu jej przeprowadzenia.

 5. Wyróżnienie nadaje się na pisemny wniosek zainteresowanego przed czwartą imprezą należącą do cyklu, która może dać prawo do uzyskania tytułu.

 6. Wykaz imprez zaliczanych do rankingu podawany będzie w odrębnych komunikatach przed rozpoczęciem każdego kolejnego sezonu turystycznego na stronie : www.zelaznypiechur.pl

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w wykazie imprez danego roku.

 8. Aktualne informacje i wyniki dostępne są na stronie internetowej: www.zelaznypiechur.pl

 9. Koszty organizacyjne i koszty wykonania wyróżnień ponoszą organizatorzy oraz laureaci. Ustala się opłatę w wysokości 20 zł od laureata wnoszoną przy składaniu wniosku.

 10. Obsługę organizacyjną prowadzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach , ul. Jagiellońska 109A. Komandor rajdów: Andrzej Żeleźnikow. Tel. 600012494. e-mail: andzele@interia.pl