1. Błotna 50-tka” jest turystycznym maratonem pieszym, o charakterze ekstremalnym, będącym jednym z elementów składających się na współzawodnictwo o tytuł „Żelazny Piechur”.

 2. W supermaratonie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizatorzy mogą umożliwić start osobie nie mającej ukończonych 18 lat tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody ze strony rodziców lub pełnoprawnych opiekunów i pod opieką wskazanego uczestnika pełnoletniego.

 3. Trasa supermaratonu wymaga bardzo dobrej sprawności marszowej i przygotowania do samodzielnego pokonania w ciągu 12 godzin trudnej 50 km trasy, biegnącej niebieskim szlakiem z Węgrzyna do Kuźniak, czerwonym szlakiem przez Górę Siniewską, czarnym do Oblęgorka, a następnie przez Chełmce, Brynicę do Kielc.

 4. Trasę należy pokonywać marszem kierując się oznakowaniem szlaku.

 5. Jedynie na łatwiejszych terenowo odcinkach organizatorzy dopuszczają możliwość biegania.
  Ze względów na bezpieczeństwo i ewentualną możliwość pomocy zaleca się pokonywanie trasy w grupach.

  Osoby wycofujące się z marszu na trasie muszą bezwzględnie pamiętać o poinformowaniu organizatorów (bezpośrednio na Punkcie Kontrolnym, telefonicznie lub przez innego uczestnika).

 6. Mapki z opisem trasy rajdu uczestnicy otrzymają wraz z pakietem startowym. Będą też dostępne na stronie internetowej.

 7. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do zaopatrzenia się i posiadania przy sobie telefonu komórkowego i mapy Gór Świętokrzyskich w skali przynajmniej 1 75 000 oraz elementów odblaskowych na ubiorze, a także oświetlenia (czołówki) w przypadku poruszania się w godzinach wieczornych.

 8. Organizatorzy przerywają dalszy marsz uczestnikom, którzy nie zgłoszą się przed godz. 14 w punkcie kontrolnym w Oblęgorku oraz przed godziną 18 w punkcie kontrolnym Kielce-Białogon. Przerwanie marszu może też nastąpić w każdym momencie decyzją służb medycznych.

 9. Supermaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością licznych zagrożeń , które mogą wystąpić na pokonywanym dystansie (np. niesprzyjająca pogoda, przekraczanie lub przemarsz ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi czy możliwość upadków na śliskim i nierównym podłożu).
  W supermaratonie nie prowadzi się żadnego współzawodnictwa marszowego, a ukończenie trasy ma charakter tylko i wyłącznie honorowy.

 10. Wpisowe upoważniające do udziału w imprezie wynosi 100 PLN. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej w dniu 26 lipca od godziny: 21:00 z limitem do 100 subskrypcji (dodatkowe miejsca dla uczestników „Żelaznego Piechura” wg uznania organizatora.)
  Chętni do skorzystania z noclegu przed lub po maratonie lub dłuższego, zamawiają go i opłacają indywidualnie.
  Zgłoszenia wraz z równoczesną opłatą wpisowego przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną ( adres i numer konta wskazany będzie na druku zgłoszenia).

 1. Lista osób prawidłowo zgłoszonych będzie dostępna na stronie internetowej.
  Nieopłacenie wpisowego do tygodnia od wypełnienia formularza zgłoszeniowego skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.
  Organizatorzy nie zwracają wpłaconego wpisowego w przypadku wcześniejszej rezygnacji z udziału w maratonie lub nie stawienia się na start zgłoszonego prawidłowo uczestnika.
  Nie ma możliwości przekazania miejsca na liście startowej innej osobie.
  W przypadkach losowych mogą tego dokonać jedynie organizatorzy.
  Osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłoszeniowego nie zostaną dopuszczone do startu.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa na imprezę w dniu 15 sierpnia w godzinach 7.00 – 7.15 w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach ul. Jagiellońska 109A, skąd nastąpi przejazd autobusowy do Węgrzyna. W WSEPiNM zostaną przekazane pakiety startowe.

Można też dojechać samodzielnie na start imprezy i tam otrzymać pakiet startowy, jednak należy o tym poinformować organizatora.

Start nastąpi ok. godz. 8.00. Wręczanie statuetek i medali na mecie będzie odbywało się w kilku turach wraz z docieraniem uczestników na metę w WSEPiNM w Kielcach (ostatnia o godzinie 20.00).

 1. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają: ubezpieczenie uczestników, 2 ciepłe posiłki, wodę mineralną w dwóch punktach, transport z Kielc na start oraz umożliwiają, na własną odpowiedzialność uczestników, przewóz bagażu osobistego ze startu do punktu w Oblęgorku /przepak/, a następnie dalej na metę.

 2. Uczestnicy, którzy pokonają dystans przynajmniej 25 km otrzymają pamiątkowy medal udziału w maratonie po Górach Świętokrzyskich. Natomiast statuetki i certyfikaty potwierdzające pokonanie „Błotnej 50-tki” otrzymają wszyscy, którzy dotrą do mety w limicie czasu i odnotują stawiennictwo na punktach kontrolnych.

 3. Do współzawodnictwa o tytuł „Żelaznego Piechura” zaliczany jest odpowiednio dystans 25 km (Oblęgorek), 40 km (Białogon) lub 50 km (Kielce).

 

Uczestnicy Maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe podczas imprezy oraz w rozumieniu RODO wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy.