Informacje na tej stronie wkrótce zostaną zaktualizowane
--

 1. Błotna 50-tka” jest turystycznym maratonem pieszym, o charakterze ekstremalnym, będącym jednym z elementów składających się na współzawodnictwo o tytuł „Żelazny Piechur”.

 2. W supermaratonie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizatorzy mogą umożliwić start osobie nie mającej ukończonych 18 lat tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody ze strony rodziców lub pełnoprawnych opiekunów i pod opieką wskazanego uczestnika pełnoletniego.

 3. Trasa supermaratonu wymaga bardzo dobrej sprawności marszowej i przygotowania do samodzielnego pokonania w ciągu 12 godzin trudnej 50 km trasy, biegnącej niebieskim szlakiem z Węgrzyna do Kuźniak, czerwonym szlakiem przez Górę Siniewską, czarnym do Oblęgorka, a następnie przez Chełmce, Brynicę do Kielc.

 4. Trasę należy pokonywać marszem kierując się oznakowaniem szlaku.

 5. Jedynie na łatwiejszych terenowo odcinkach organizatorzy dopuszczają możliwość biegania.
  Ze względów na bezpieczeństwo i ewentualną możliwość pomocy zaleca się pokonywanie trasy w grupach.
  Osoby wycofujące się z marszu na trasie muszą bezwzględnie pamiętać o poinformowaniu organizatorów (bezpośrednio na Punkcie Kontrolnym, telefonicznie lub przez innego uczestnika).

 6. Mapki z opisem trasy rajdu uczestnicy otrzymają wraz z pakietem startowym. Będą też dostępne na stronie internetowej.

 7. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do zaopatrzenia się i posiadania przy sobie telefonu komórkowego i mapy Gór Świętokrzyskich w skali przynajmniej 1 75 000 oraz elementów odblaskowych na ubiorze, a także oświetlenia (czołówki) w przypadku poruszania się w godzinach wieczornych.

 8. Organizatorzy przerywają dalszy marsz uczestnikom, którzy nie zgłoszą się przed godz. 14 w punkcie kontrolnym w Oblęgorku oraz przed godziną 18 w punkcie kontrolnym Kielce-Białogon. Przerwanie marszu może też nastąpić w każdym momencie decyzją służb medycznych.

 9. Supermaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością licznych zagrożeń , które mogą wystąpić na pokonywanym dystansie (np. niesprzyjająca pogoda, przekraczanie lub przemarsz ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi czy możliwość upadków na śliskim i nierównym podłożu).
  W supermaratonie nie prowadzi się żadnego współzawodnictwa marszowego, a ukończenie trasy ma charakter tylko i wyłącznie honorowy.

 10. Wpisowe upoważniające do udziału w imprezie wynosi 100 PLN. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej od dnia 02.02.2020 do dnia 29.02.2020 lub do wyczerpania miejsc (dodatkowe dla uczestników „Żelaznego Piechura” wg uznania organizatora.)
  Chętni do skorzystania z noclegu przed lub po maratonie lub dłuższego, zamawiają go i opłacają indywidualnie.
  Zgłoszenia wraz z równoczesną opłatą wpisowego przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną ( adres i numer konta wskazany będzie na druku zgłoszenia).

 1. Lista osób prawidłowo zgłoszonych będzie dostępna na stronie internetowej.
  Nieopłacenie wpisowego do tygodnia od wypełnienia formularza zgłoszeniowego skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.
  Organizatorzy nie zwracają wpłaconego wpisowego w przypadku wcześniejszej rezygnacji z udziału w maratonie lub nie stawienia się na start zgłoszonego prawidłowo uczestnika.
  Nie ma możliwości przekazania miejsca na liście startowej innej osobie.
  W przypadkach losowych mogą tego dokonać jedynie organizatorzy.
  Osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłoszeniowego nie zostaną dopuszczone do startu.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa na imprezę w dniu 14 marca w godzinach 7.00 – 7.15 w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach ul. Jagiellońska 109A, skąd nastąpi przejazd autobusowy do Węgrzyna. Start nastąpi ok. godz. 8.00. W WSEPiNM zostaną przekazane pakiety startowe.

 3. Wręczanie statuetek i medali na mecie będzie odbywało się w kilku turach wraz z docieraniem uczestników na metę w WSEPiNM w Kielcach (ostatnia o godzinie 20.00).

 4. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają: ubezpieczenie uczestników, 2 ciepłe posiłki, wodę mineralną w dwóch punktach, transport z Kielc na start oraz umożliwiają, na własną odpowiedzialność uczestników, przewóz bagażu osobistego ze startu do punktu w Oblęgorku /przepak/, a następnie dalej na metę.

 5. Uczestnicy, którzy pokonają dystans przynajmniej 25 km otrzymają pamiątkowy medal udziału w maratonie po Górach Świętokrzyskich. Natomiast statuetki i certyfikaty potwierdzające pokonanie „Błotnej 50-tki” otrzymają wszyscy, którzy dotrą do mety w limicie czasu i odnotują stawiennictwo na punktach kontrolnych.

 6. Do współzawodnictwa o tytuł „Żelaznego Piechura” zaliczany jest odpowiednio dystans 25 km (Oblęgorek), 40 km (Białogon) lub 50 km (Kielce).

 7. Uczestnicy „Błotnej 50-tki” dostaną pulę dodatkowych miejsc do udziału w „Twardzielu Świętokrzyskim”/100 miejsc/.

 Uczestnicy Maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe podczas imprezy oraz w rozumieniu RODO wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy.