Strona w przygotowaniu na rok 2022.

Poniższe informacje dotyczą poprzedniej imprezy. Zostaną one zaktualizowane przed kolejną edycją.

============

 

 

1. „Gorąca 70-tka” jest turystycznym maratonem pieszym, o charakterze ekstremalnym, będącym jednym z elementów składających się na współzawodnictwo o tytuł „Żelazny Piechur”.

2. W supermaratonie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizatorzy mogą umożliwić start osobie nie mającej ukończonych 18 lat tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody ze strony rodziców lub pełnoprawnych opiekunów i pod opieką wskazanego uczestnika pełnoletniego.

3. Trasa supermaratonu wymaga bardzo dobrej sprawności marszowej i przygotowania do samodzielnego pokonania w ciągu 20 godzin trudnej 70 km trasy, biegnącej szlakami Pasm Posłowickiego i Zgórskiego oraz ich okolic, w pobliżu Kielc i w samych Kielcach. 

4. Trasę należy pokonywać marszem kierując się oznakowaniem szlaku. 

5. Jedynie na łatwiejszych terenowo odcinkach organizatorzy dopuszczają możliwość biegania.
Ze względów na bezpieczeństwo i ewentualną możliwość pomocy zaleca się pokonywanie trasy w grupach.
Osoby wycofujące się z marszu na trasie muszą bezwzględnie pamiętać o poinformowaniu organizatorów (bezpośrednio na Punkcie Kontrolnym, telefonicznie lub przez innego uczestnika).

6. Mapki z opisem trasy rajdu uczestnicy otrzymają wraz z pakietem startowym. Będą też dostępne na stronie internetowej.

7. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do zaopatrzenia się i posiadania przy sobie telefonu komórkowego i mapy Gór Świętokrzyskich w skali przynajmniej 1 75 000 oraz elementów odblaskowych na ubiorze, a także oświetlenia (czołówki) w przypadku poruszania się w godzinach wieczornych.

8. Supermaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością licznych zagrożeń , które mogą wystąpić na pokonywanym dystansie (np. niesprzyjająca pogoda, przekraczanie lub przemarsz ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi czy możliwość upadków na śliskim i nierównym podłożu).
W supermaratonie nie prowadzi się żadnego współzawodnictwa marszowego, a ukończenie trasy ma charakter tylko i wyłącznie honorowy.

9. Wpisowe upoważniające do udziału w imprezie wynosi 130 PLN. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej od dnia 31 maja 2021 r. godz.: 21:00 lub do wyczerpania miejsc (dodatkowe dla uczestników „Żelaznego Piechura” wg uznania organizatora.)
Chętni do skorzystania z noclegu przed lub po maratonie lub dłuższego, zamawiają go i opłacają indywidualnie. 
Zgłoszenia wraz z równoczesną opłatą wpisowego przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną ( adres i numer konta wskazany będzie na druku zgłoszenia).

12. Lista osób prawidłowo zgłoszonych będzie dostępna na stronie internetowej.
Nieopłacenie wpisowego do tygodnia od wypełnienia formularza zgłoszeniowego skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.
Organizatorzy nie zwracają wpłaconego wpisowego w przypadku wcześniejszej rezygnacji z udziału w maratonie lub nie stawienia się na start zgłoszonego prawidłowo uczestnika.
Nie ma możliwości przekazania miejsca na liście startowej innej osobie.
W przypadkach losowych mogą tego dokonać jedynie organizatorzy.
Osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłoszeniowego nie zostaną dopuszczone do startu.

13. Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa na imprezę w dniu 2 lipca w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach ul. Jagiellońska 109A. W WSEPiNM zostaną przekazane pakiety startowe. 

Godziny startu - 18.00 - 20.00, w grupach co 10 minut, ustalonych po zapisach elektronicznych.

 

 Wręczanie statuetek i medali na mecie będzie odbywało się w kilku turach wraz z docieraniem uczestników na metę w WSEPiNM w Kielcach (ostatnia o godzinie 16.

 

14. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają: ubezpieczenie uczestników, 2 ciepłe posiłki, wodę mineralną w 4 punktach,  oraz umożliwiają, na własną odpowiedzialność uczestników, przewóz bagażu osobistego ze startu do punktu podwójnego na 25 i 50 km /przepak/, a następnie dalej na metę.

15. Uczestnicy, którzy pokonają dystans przynajmniej 25 km otrzymają pamiątkowy medal udziału w maratonie po Górach Świętokrzyskich. Natomiast statuetki i certyfikaty potwierdzające pokonanie „Gorącej 70-tki” otrzymają wszyscy, którzy dotrą do mety w limicie czasu i odnotują stawiennictwo na punktach kontrolnych.

16. Do współzawodnictwa o tytuł „Żelaznego Piechura” zaliczany jest odpowiednio dystans 25 km i 50 km (Kielce).

17. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zaleceń sanitarnych związanych z pandemią Covid – 19. Dotyczy to zwłaszcza punktów żywieniowych i kontrolnych. Punkty kontrolne nie posiadają pieczątek. Weryfikacja na punktach następuje po okazaniu numeru startowego /identyfikator/

 

Uczestnicy Maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe podczas imprezy oraz w rozumieniu RODO wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy.