1. Gorąca 70-tka” jest turystycznym maratonem pieszym, o charakterze ekstremalnym, będącym jednym z elementów składających się na współzawodnictwo o tytuł „Żelazny Piechur”.

 2. W supermaratonie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Organizatorzy mogą umożliwić start osobie nie mającej ukończonych 18 lat tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody ze strony rodziców lub pełnoprawnych opiekunów i pod opieką wskazanego uczestnika pełnoletniego.

 3. Trasa supermaratonu wymaga bardzo dobrej sprawności marszowej i przygotowania do samodzielnego pokonania w ciągu 15 godzin trudnej 70 km trasy, biegnącej drugim najdłuższym szlakiem w Górach Świętokrzyskich - z Łagowa do Chęcin. Organizator w uzasadnionych przypadkach (niesprzyjające warunki atmosferyczne itp.) może przedłużyć limit czasowy na pokonanie trasy maksymalnie o 1 godzinę.

 4. Trasę należy pokonywać marszem kierując się oznakowaniem szlaku.

 5. Jedynie na łatwiejszych terenowo odcinkach organizatorzy dopuszczają możliwość biegania.
  Ze względów na bezpieczeństwo i ewentualną możliwość pomocy zaleca sie pokonywanie trasy w grupach.
  Osoby wycofujące się z marszu na trasie muszą bezwzględnie pamiętać o poinformowaniu organizatorów (bezpośrednio na Punkcie Kontrolnym, telefonicznie lub przez innego uczestnika).

 6. Mapki z opisem trasy rajdu uczestnicy otrzymają wraz z pakietem startowym.

 7. Uczestnicy maratonu zobowiązani są do zaopatrzenia się i posiadania przy sobie telefonu komórkowego i mapy Gór Świętokrzyskich w skali przynajmniej 1 75 000 oraz elementów odblaskowych na ubiorze, a także oświetlenia (czołówki) w przypadku poruszania się w godzinach wieczornych.

 8. Organizatorzy przerywają dalszy marsz uczestnikom, którzy nie zgłoszą się przed godz. 13.30 w punkcie kontrolnym w Daleszycach oraz przed godziną 18.00 w punkcie kontrolnym Kielce-Słowik. Przerwanie marszu może też nastąpić w każdym momencie decyzją służb medycznych.

 9. Supermaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością licznych zagrożeń , które mogą wystąpić na pokonywanym dystansie (np. niesprzyjająca pogoda, przekraczanie lub przemarsz ruchliwymi ciągami komunikacyjnymi czy możliwość upadków na śliskim i nierównym podłożu).
  W supermaratonie nie prowadzi się żadnego współzawodnictwa marszowego, a ukończenie trasy ma charakter tylko i wyłącznie honorowy.

 10. Wpisowe upoważniające do udziału w imprezie wynosi 120 PLN. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej od dnia 08.08 do dnia 23.08.2019 lub do wyczerpania miejsc ( limit 200 miejsc plus dodatkowe dla uczestników „Twardziela Świętokrzyskiego” wg uznania organizatora.
  Chętni do skorzystania z noclegu przed lub po maratonie lub dłuższego, zamawiają go i opłacają indywidualnie. Proponujemy:

 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wędrownik” w Kielcach ul. Szymanowskiego 5
 • Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach


Zgłoszenia wraz z równoczesną opłatą wpisowego przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną ( adres i numer konta wskazany będzie na druku zgłoszenia).

 1. Lista osób prawidłowo zgłoszonych będzie dostępna na stronie internetowej.
  Nieopłacenie wpisowego do tygodnia od wypełnienia formularza zgłoszeniowego skutkować będzie wykreśleniem z listy uczestników.
  Organizatorzy nie zwracają wpłaconego wpisowego w przypadku wcześniejszej rezygnacji z udziału w maratonie lub nie stawienia się na start zgłoszonego prawidłowo uczestnika.
  Nie ma możliwości przekazania miejsca na liście startowej innej osobie.
  W przypadkach losowych mogą tego dokonać jedynie organizatorzy.
  Osoby, które nie dopełnią obowiązku zgłoszeniowego nie zostaną dopuszczone do startu.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do stawiennictwa na zawody w dniu 7 września w godzinach 4.00 - 5.00 w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach ul. Jagiellońska 109A, skąd nastąpi przejazd autobusowy do Łagowa. Start nastąpi o godz. 6.00. O sposobie przekazania pakietów startowych poinformujemy w terminie późniejszym.

 3. Wręczanie statuetek i medali na mecie będzie odbywało się w kilku turach wraz z docieraniem uczestników na metę (ostatnia o godzinie 21.30).

 4. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają: ubezpieczenie uczestników, dwa ciepłe posiłki (w Daleszycach i na mecie w Chęcinach), wodę mineralną w Daleszycach, Kielcach – Słowik oraz w Chęcinach, transport z Kielc na start w Łagowie i z mety w Chęcinach do Kielc oraz umożliwiają, na własną odpowiedzialność uczestników, przewóz bagażu osobistego ze startu do punktu w Daleszycach, a następnie dalej na metę.

 5. Uczestnicy, którzy pokonają dystans przynajmniej 35 km otrzymają pamiątkowy medal udziału w maratonie po Górach Świętokrzyskich. Natomiast statuetki i certyfikaty potwierdzające pokonanie „Gorącej 70-tki” otrzymają wszyscy, którzy dotrą do mety w limicie czasu i odnotują stawiennictwo na punktach kontrolnych.

 6. Do współzawodnictwa o tytuł „Żelaznego Piechura” zaliczany jest odpowiednio dystans 35 (Niestachów), 55 (Kielce - Słowik) lub 70 km (Chęciny).

 

 

Uczestnicy Maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe podczas imprezy oraz w rozumieniu RODO wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy.

Profil trasy Łagów - Chęciny